Smittspridning av hepatit C på nedgång i Sverige

I Sverige ser vi en nedåtgående trend vad gäller smittspridningen för hepatit B och C. Den positiva utvecklingsriktningen representerar de senaste fem åren, med undantag för 2013-14 då man såg en mindre ökning. Orsaken till ökningen tror man är utbrott hos personer som injicerar narkotika via delning av injektionsverktyg.

Situationen för hepatit C i Sverige

Idag beräknas cirka 40 000 svenskar bära på hepatit C-viruset och cirka 2 000 nya fall reporteras årligen. Sprutnarkomaner löper störst risk att smittas av hepatit C.

För att förhindra smittspridning bland denna riskgrupp har Folkhälsomyndigheten föreslagit flertalet stödjande insatser i det hälsofrämjande arbetet av smittspridning av hepatit C. Däribland individanpassat vård samt sprutbytesverksamheter som tillhandahåller säker injektionsutrustning.

Sprututbyte minskar smittspridning av hepatit c

Begränsad tillgång till behandling

Av kostnadsskäl har det tidigare inte varit möjligt att behandla samtliga hepatit C-patienter. Endast de svårast sjuka, med leverpåverkan i fibrosstadium F3 och F4 har blivit erbjudna behandling, vilket utgör 40 procent av alla patienter.

Idag subventioneras behandling till samtliga patienter, även de mest lindrigt sjuka. Detta tack vare förhandlingar mellan myndigheter och läkemedelsföretag som resulterat i pressade priser på botande läkemedel. Nu är förhoppningen att antalet anmälningar av hepatit C ytterligare ska minska i samband med att fler får vård samt att nya insatser implementeras i det förebyggande arbetet för minskad smittspridning av hepatit C i Sverige.

2018-01-12T17:15:15+00:00