Smittskydd 2018-02-06T16:28:32+00:00

Smittskydd

Hepatit C är en sjukdom som för det mesta drabbar levern. Överföringen kan ske vid olika tillfällen när man kommer i kontakt med blod: när man inte använder smittskydd i form av kondom vid samlag, icke-sterila sprutor vid droganvändning, blodtransfusion, från mor till foster, eller annan blodkontakt. Smittskydd behövs inte vid kyssar.

Hepatit C ger ofta inga symptom och går den obehandlad så leder det till ärrbildningar på levern och slutligen skrumpnad lever. Sjukdomen kan bli dödlig om den leder till levercancer. Oftast upptäcks sjukdomen vid blodtest när man gör andra tester såsom leverfunktionstester. Men man kan tidigast se om man har blivit smittad cirka sex till åtta veckor efter smittotillfället. Ett positivt svar då i ett så kallat enzymimmunoanalys betyder att man har blivit smittad.

Smittskydd vid samlag

Att bli smittad med hepatit C vid samlag är ovanligt men kan hända. Risken finns när blod uppstår i samband med samlaget såsom vid analsex, fisting, långa sessioner av sex då sår kan uppstå, gruppsex, eller sex vid menstruation. Smittskydd i form av kondom ska då användas för penis, och handlar det om fisting ska det vara handskar på för att minska risken.

Smitta vid oralsex har inte förekommit. Men har man samtidigt andra könssjukdomar ökar det risken för att bli smittad av hepatit C och därför är det viktigt att använda smittskydd vid riskfyllt samlag. På sexmottagningar kan du testa dig för bland annat hepatit C men är ofta inte en rutinmässig kontroll.

Läkemedlen Sofosbuvir och Epclusa

Ofta blir hepatit C kroniskt men för många kan medicin göra att sjukdomen läker ut helt. Ett nytt läkemedel som botar hepatit C heter Sofosbuvir och har inga biverkningar. Men många landsting erbjuder inte medicinen för att en tremånadersbehandling kostar cirka 360 000 kronor. Dessutom kommer nya och förbättrade mediciner ut på marknaden under 2017. En av dem heter Epclusa och kommer att verka på den genform som idag är mest svårbehandlad.

Just nu pågår forskning för att ta fram ett vaccin och framstegs har gjort. Men tills dess har dessa mediciner en viktig roll i WHO:s proklamering om att hepatit C ska vara utrotat på jorden innan 2030. Tills dess handlar det om förebyggande åtgärder i form av smittskydd.

Medicintillgång för alla enligt WHO

Förutom fortsatta förebyggande åtgärder för smittskydd vill WHO att priset på behandling ska kraftigt sjunka och att alla som vill ska få en behandling. Idag har 35 000 – 40 000 personer hepatit C i Sverige och den nya medicinen kostar hundratusentals kronor per person. Den nya medicinen kan behandla dubbelt så många patienter än den förra medicinen. För att få priserna att sjunka vill därför WHO att alla länder ska komma överens om ett ramverk för prissättning på denna medicin. I länder där staten står för medicinkostnader blir det ett etiskt dilemma: kostnad av medicin väger tyngre än en behandling och vård av en sjukdom som med medicinen kan läkas ut.

Tidigare medicinering gav kraftiga biverkningar

Den gamla medicinen gick ut på att behandlingen varade i uppemot ett år tillsammans med smittskydd. Behandlingen medförde kraftiga biverkningar som gör att patienten måste behandlas under tiden. Det är resurskrävande för vården och smärtsamt för patienten. Därför genomfördes bara 100 behandlingar per år i Sverige.

Ny behandling

De nya medicinerna gör att behandlingen går i vissa fall ner till två månader utan biverkningar. Sammanlagt blir behandlingen ungefär 200 000 kronor billigare. Sedan 2105 har 150-200 patienter i bland annat Göteborg fått den nya behandlingen. Det handlar bara om de som har fått den svåraste formen av leverskador genom hepatit C vilket innebär att de har fibrosgrad 3 och 4 som upptäcks genom leverbiopsi eller Fibroscan. Efter en behandling ser man om man är virusfri genom att de nya levercellerna som bildas är friska. Men smittskydd är fortsatt livsviktigt.

Alla ska få medicinbehandling för hepatit C

Narkotikaanvändning – den vanligaste smittvägen

Den vanligaste smittovägen för hepatit C på jorden är genom sprutdelning vid narkotikaanvändning. Denna högriskgrupp står för 60-80 % av de smittade och är en frekvens som är densamma över hela världen. Hepatit C är ett tåligt virus och kan klara sig i fyra dagar utanför en kropp. Men på en använd spruta kan den överleva allt ifrån en vecka upp emot två månader. Därför är smittskydd i form av förebyggande åtgärder viktigt. All den utrustning som används vid injicerande narkotikaanvändning är i riskzonen: kanyl, sked, pump, filter och kokkärl. Använd därför alltid egen utrustning för smittskydd.

Ett smittskydd är att gå till sprututbytesmottagningar som finns på sex olika delar av landet. Där kan brukare lämna in använda kanyler och sprutor och få nya, sterila injektionsverktyg. Det är 20-årsgräns och identitet måste styrkas. På några av dessa finns det även möjlighet att utan tidsbokning testa sig för hiv, hepatit C och att vaccinera sig mot hepatit B.