Nu blir läkemedel för hepatit C tillgängligt för alla patienter

Effektiv behandling av hepatit C kommer att subventioneras till samtliga patienter i Sverige, oavsett fibrosstadium. Orsaken bakom stavas pressade priser på läkemedlen.

En kostnadsfråga

Medicinska framsteg har möjliggjort att den svenska vården idag kan eliminera den dödliga virussjukdomen hepatit C. Men på grund av höga kostnader har läkemedel tidigare varit begränsat till svårt sjuka patienter.

Nu har behandling av hepatit C-sjuka patienter i Sverige nått en milstolpe. Tack vare förhandlingar mellan NT-rådet, diverse föreningar, myndigheter samt läkemedelsföretag har priset på läkemedel sänkts från 300.000 till 100.000 kr. Det innebär att den svenska sjukvården numer har råd att behandla samtliga patienter i hepatit C, även de mest lindrigt sjuka.

Förhoppningen med prissänkningen är att färre människor med hepatit C, ska drabbas av allvarliga leverskador samt att smittspridningen av virussjukdomen ska minska.

Läkemedel hepatit c

Patienterna utgör en utsatt grupp

Att patienter inte alltid får tillgång till nödvändig behandling behöver inte endast härledas till höga kostnader. Då den primära målgruppen som drabbas av sjukdomen är missbrukare, kan de nekas nödvändig behandling till följd av fördomar. Rädslan för att missbrukare inte ska kunna fullfölja behandling eller infekteras på nytt – vilket i sin tur skulle ge behov av en ny, dyr behandling – bidrar till att dessa patienter inte prioriteras av vården.

Fokus på sprutbyte

Personer med ett injektionsberoende löper stor risk att smittas av hepatit C samt föra smittan vidare. I ett försök att nå denna målgrupp, uppmanar Folkhälsomyndigheten till en rad olika insatser för att förhindra smittspridningen bland missbrukare som bär på hepatit C-viruset. En sådan är bland annat att förbättra sprututbytesverksamheten i landet.

2018-01-12T17:20:03+00:00