Missbrukare står ofta utan Hepatit C-behandling

Idag har vi effektiva läkemedel som i princip skulle kunna bota människor från den dödliga virussjukdomen Hepatit C. Trots detta, erbjuds inte alla Hepatit C-sjuka behandling. Orsaken? Vården prioriterar inte att behandla missbrukare av narkotika trots att de är den grupp som är mest drabbad av Hepatit C.

Pengar – en avgörande faktor

Anledningen till att missbrukare ofta nekas vård för Hepatit C i Sverige härleds till kostnaden för behandlingen. Prislappen ligger nämligen mellan 300 000 – 500 000 SEK per patient.

Då missbrukare antas ha sämre förutsättningar för att fullfölja en behandling, är man rädd för att de inte ska klara av den. Risken för att bli reinfekterad eller utveckla en resistens till följd av slarv med behandlingen kan nämligen leda till att missbrukare behöver nya, dyra behandlingar. Detta är det främsta skälet till att den svenska vården är avvaktande till behandling av gruppen.

Läs om hepatit c och missbruk hos Hepatitc.nu

Subvention av nya läkemedel

Nu kan behandlingen av missbrukare bli mer utbredd än vad den varit tidigare. Subventionen av nya effektiva läkemedel har nämligen bidragit till att samtliga patienter, oavsett fibrosstadium, kan behandlas. Orsaken härleds till pressade priser på läkemedlen vilket gör att mindre svårt sjuka hepatit C-patienter med ett aktivt narkotikamissbruk, kan få behandling.

Behandling via sprutbytesmottagningar

Hösten 2017 var Stockholm först i landet med att erbjuda behandling mot hepatit C via sprututbyte. Nu är förhoppningen bland infektionsläkare och expertgrupper att fler sprututbytesmottagningar ska erbjuda behandling av hepatit C. Förutom att det är en så kallad lågtröskelmottagning som effektivt når ut till missbrukare av narkotika, så kan tillgången till rena sprutor minska smittspridningen bland gruppen.

Olika typer av missbruk

Missbruk kallas den felanvändning av en substans eller aktivitet som orsakar negativa konsekvenser för individen och dennes omgivning. Vanliga typer av missbruk omfattar alkoholmissbruk (även kallad alkoholism), narkotikamissbruk, sexmissbruk samt spelmissbruk för att nämna några. Hos Casinobonus24 kan du läsa om hur du kan förebygga utvecklingen av ett eventuellt spelberoende genom att ägna dig åt ett ansvarsfullt spelande.

2018-02-06T16:01:34+00:00