Den gömda, glömda farsoten 2018-01-12T16:45:28+00:00

Dokumentärfilmen Den gömda, glömda farsoten

Tänk dig att du plötsligt börjar må illa och får en huvudvärk som inte går över på flera dagar. I de flesta fall handlar det om en illasinnad förkylning eller till och med en jobbig influensa, men detta är samma symptom som den allvarliga sjukdomen hepatit C orsakar. Hepatit C brukar ibland kallas för gulsot eftersom den kan göra huden och ögonvitorna gulaktiga.

Hepatit C är en stigmatiserad sjukdom, vilket frilansjournalisten Hanna Solberger har haft som ambition att ändra på. År 2013 kom hennes dokumentärfilm som fick namnet Den gömda, glömda farsoten. Den gömda, glömda farsoten hade premiär den 28 juli på världshepatitdagen.

Den gömda, glömda farsoten sprider kunskap

Den gömda, glömda farsoten är en sevärd dokumentärfilm för alla människor eftersom den hjälper till att sprida rätt kunskap om just hepatit C. Denna svåra sjukdom har länge lidit av av negativa fördomar som har gjort att många inte vågar tala om sjukdomen på ett öppet sätt. Det vanligaste sättet att drabbas av hepatit C är att dela drog med någon annan utan att rengöra sprutorna först, men detta är inte det enda sättet. Det är inte bara drogmissbrukare som riskerar att drabbas av hepatit C, denna sjukdom kan nämligen smittas genom sex eller orena blodtransfusioner, även om det är mer ovanligt.

Det är förvisso fler drogmissbrukare som är drabbade av sjukdomen än människor utan missbruk, men det är viktigt att inte anta att sjukdomen automatiskt kommer stanna inom vissa grupper. I Den gömda, glömda farsoten får vi veta att hela 90 procent av människor som injicerar droger genom sprutor bär på denna svåra sjukdom. Dokumentären låter oss också veta att över 2000 nya fall upptäcks varje år, vilket är en oväntat hög siffra. Om det gick att få ut mer kunskap till befolkningen skulle en del av dessa nya insjuknanden kunna undvikas, eftersom en stor del av sjukdomens spridning beror på just okunskap.

Symptom vid hepatit C

Om man har oturen att drabbas av hepatit C brukar det ofta komma smygande i början. Egentligen är hepatit C en leversjukdom men det kan dröja länge innan själva levern blir angripen. Feber, trötthet, värk i kroppen och allmän sjukdomskänsla är de första symptomen som sedan kan djupna och bli värre.

Sjukvården gör skillnad på akut hepatit och kronisk hepatit, där den förstnämnda leder till plötsliga symptom medan den andra varianten går långsammare. Om man vet att man har befunnit sig i situationer där det finns risk för att drabbas är det viktigt att söka vård, så att man kan få reda på om man har den gömda, glömda farsoten.

I dokumentärfilmen Den gömda, glömda farsoten läggs mycket fokus på att våga söka hjälp. Hepatit C är en sjukdom som blir värre om den inte behandlas men eftersom den är stigmatiserad är det inte självklart att alla vågar vända sig till sjukvården. Vid snabb vård kan man bli frisk utan större insatser.

Hepatit C kan överföras via sexuell kontakt vilket ytterligare understryker vikten av att få rätt hjälp och behandling. Enligt Smittskyddslagen är denna sjukdom farlig och därför finns vissa regler kring den.

Lär dig mer

Vissa sjukdomar är mer omdiskuterade och förföljda av negativa fördomar än andra. Hepatit C är en av dem. I dokumentärfilmen Den gömda, glömda farsoten vill frilansjournalisten Hanna Solberger sprida mer kunskap för att förbättra läget för de som är drabbade av hepatit C.

Sjukdomen kan ge upphov till allvarliga leverskador som till och med kan orsaka dödsfall, men det är viktigt att veta att det inte behöver gå så långt. Med rätt behandling kan de flesta drabbade bli friska och det bästa är att få bukt med sjukdomen så fort som möjligt. Den gömda, glömda farsoten finns på YouTube och det går även att klicka i så att man ser den med engelska undertexter.