Behandling 2018-01-12T15:37:30+00:00

Behandling

Leverinflammationen hepatit C orsakas av ett virus och det sprids genom att man kommer i kontakt med smittade människors blod. Den vanligaste gruppen i samhället som bär på sjukdomen är drogmissbrukare som delar sprutor, men i sällsynta fall kan det spridas genom sex eller okontrollerade blodtransfusioner. När man först blir smittad anses man ha akut hepatit C.

I denna fas kan leverinflammationen ibland gå över helt utan behandling, och många märker inte ens att de har smittats. Finns infektionen kvar efter sex månader kallas sjukdomen för kronisk hepatit C. Med rätt behandling finns det möjlighet att helt tillfriskna, trots att infektionen har utvecklats till att bli kronisk.

Behandling vid akut hepatit C

Vid akut hepatit C får man ofta inte någon specifik behandling, men det rekommenderas att samtliga som bär på smittan ska vaccinera sig mot hepatit A och B. Anledningen till det är att de två infektionerna kan öka risken för leverskada, vilket redan är en förhöjd risk när man bär på hepatit C. Ifall man har ont eller upplever några av de andra symtomen kan man behöva smärtstillande läkemedel. Det är mycket viktigt att rådfråga en läkare om vilka mediciner som är lämpliga, eftersom många mediciner kan påverka levern.

I de fall då akut hepatit C inte går över efter att tre månader har passerat, så sätts kontroller in för att se till att behandling kan ges vid en senare tidpunkt. Trots att det är sällsynt kan akut hepatit C ge symtom som är livshotande. Akut leversvikt är ett av dessa symtom. I dessa fall är det möjligt att sjukhusvård krävs. Ifall man tror att man har drabbats av infektionen, är det mycket viktigt att bli undersökt på vårdcentralen för att säkerställa att det är hepatit C som man är drabbad av samt för att rätt behandlingar sätts in.

Behandling vid kronisk hepatit C

Om sjukdomen har utvecklats till kronisk hepatit C så kan den behandlas med läkemedel. Detta är framförallt aktuellt i de fall då en allvarlig leverskada håller på att utvecklas. Tänk på att det är mycket viktigt att inte belasta levern ytterligare ifall man har drabbats av sjukdomen, till exempel genom att dricka alkohol. Det är viktigt att leverskadan undersöks innan behandling sätts in.

Sedan år 2014 är det vanligaste läkemedlet direktverkande antiviraler. Innan dess var den vanligaste behandlingen ribavirintabletter och interferonsprutor, men de är nu på väg bort på grund av omfattande biverkningar och dålig effekt.

Direktverkande antiviraler hämmar virusets tillväxt och kan bota hepatit C-infektionen på ett mycket effektivt sätt. Tabletterna tas på morgonen under en period som vanligtvis omfattar tolv veckor, fast det kan sträcka sig upp till 24 veckor. Läkemedlet brukar kunna bota sjukdomen helt och gör de flesta helt friska efter en behandling.

Under behandlingen lämnas prover regelbundet och när tre till sex månader har passerat efter behandlingen, så kan läkaren se om infektionen har läkt ut. I de fall då behandlingen lyckas, så blir man smittfri och leverinflammationen läks. Risken för att drabbas av skrumplever och levercancer minskar då.

Olika prover vid behandling

Vid och inför behandling av hepatit C är det vanligtvis en del blodprover som måste tas. Detta för att det är viktigt att läkaren ser hur levern fungerar, samt vad för typ av hepatit C-virus som har orsakat infektionen. Efter att dessa prover har tagits kan rätt behandling sättas in. Även mängden virus i kroppen mäts genom blodproven, för att avgöra effekten av behandlingen samt smittsamheten.

Vid vissa fall kan en leverbiopsi bli nödvändig för att bedöma hur allvarlig leverskadan är. Vid detta vävnadsprov undersöks ärrbildningar och om det finns inflammationstecken. Även elastografi kan användas vid vissa tillfällen. Båda undersökningarna är smärtfria.