Frågor och svar om Hepatit C

Frågor och svar om Hepatit C

Kan ni hjälpa mig att göra en medicinsk bedömning av mitt sjukdomsläge gällande Hepatit C?

Nej, det kan vi inte. Vi är enbart volontärer som arbetar inom föreningen och saknar således medicinsk utbildning. Vid alla medicinska frågor bör man konsultera en infektionsläkare som kan göra en individuell bedömning.

Får jag arbeta inom sjukvården trots att jag har Hepatit C?
Du skall ta kontakt med Smittskyddsenheten vid Socialstyrelsen i Ditt län. De har både juridisk- och smittskyddskompetens och ger besked om bestämmelser gällande Ditt yrkesval inom vården.

Varför svarar ingen i telefonen under dagtid? Jag har även besökt ert kontor, men ingen fanns på plats!
Vår föreningsverksamhet bedrivs ideellt, vilket betyder att vi ägnar oss åt föreningsarbetet under vår fritid. Vi lyssnar av vår telefonsvarare dagligen och besvarar inkommande samtal så snart vi kan. I dagsläget kan vi enbart beklaga att detta har drabbat Dig på ett negativt sätt. Vår förhoppning är att vi i framtiden skall få bidragsresurser till att bemanna vårt kontor under dagtid.

Vilka olika typer av Hepatit kan man vaccinera sig emot?
I dagsläget kan man vaccinera sig emot Hepatit A och B. Forskning pågår för att även ta fram ett vaccin mot Hepatit E.

Hur går man tillväga för att finna ut om man har blivit smittad med Hepatit C virus via blodtransfusion?
Om Du misstänker att Du har blivit smittad på detta sätt kan Du begära att få ta del av Dina journaler och anmäla Din skada till PSR Personskadereglering AB, som utreder om Du är berättigad till ersättning.

Jag har mottagit ersättning för min hepatit smitta från ett försäkringsbolag. Kan jag även söka ersättning från Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag?
Enligt uppgift från Löf så gäller inte åtagandet patienter som redan fått eller har rätt till ersättning från patientförsäkringen, läkemedelsförsäkringen eller annan försäkring.

Varför skiljer sig ersättningen så markant mellan olika försäkringar för dem som har blivit smittade med Hepatit C virus genom blodtransfusion?
När en skada anmäls till patientförsäkringen utreds och bedöms den enligt de ersättningsbestämmelser och villkor som vid varje tidpunkt gäller i försäkringen. Dessa bestämmelser och villkor kan variera mellan olika försäkringsbolag.

Deltar andra grupper som lider av andra sjukdomar än Hepatit C vid era medlemsmöten?
Nej, vi utbyter enbart erfarenhet av Hepatit C virus.

Mitt försäkringsbolag vill inte betala ut någon ersättning för min sjukdom. Kan ni hjälpa mig att driva detta ärende vidare?
Tyvärr, så kan vi inte det. Vår förening arbetar ideellt och vi har därför inga möjligheter att kunna koppla en advokat till vår verksamhet.

Jag har blivit smittad med Hepatit C virus genom sjukvården via blodtransfusion. Vart skall jag vända mig för att kunna få ersättning?
Tag kontakt med PSR Personskadereglering AB, ett skaderegleringsbolag som handlägger personskador som uppkommit inom sjukvården.

Hur anmäler jag en skada till PSR?
Du kan vända dig till kliniken, kuratorn, eller patientnämnden vid det sjukhus där skadan inträffat. Det går även bra att kontakta PSR direkt på telefon 08-442 10 00.

Har ni information om Hepatit C som ni kan skicka till mig?
Ja, som medlem i vår förening så skickar vi Dig information. Kontakta oss och lämna fullständiga adressuppgifter.

Hur får man reda på om man har Hepatit C?
Tag kontakt med Din läkare. Genom ett blodprov så kan man fastställa om Du har Hepatit C virus.

Vilka är de vanligaste symptomen vid Hepatit C?
Symptomen kan vara följande: trötthet, ledvärk, feber, frossa, illamående, och eventuellt viktminskning.

Jag har tagit del av så mycket information om Hepatit C från olika källor och undrar vilken som är den bästa?
Vi vill framhålla att den bästa informationen som gäller just Dig, får Du från Din infektionsklinik.

Behöver man uppge hur man har blivit smittad om jag väljer att bli medlem och tar del av era föreningsmöten?
Nej, det behöver Du självklart inte göra.

Jag känner mig deprimerad efter att ha mottagit besked om att jag är smittad med Hepatit C. Vad kan jag göra för att må bättre?
I första hand bör Du ta kontakt med sjukvården, för att få hjälp med att bearbeta Din situation. Du är också välkommen som medlem hos oss, där Du får träffa andra i samma situation och utbyta erfarenheter.

Vad är föreningens syfte och mål med sin verksamhet?
Vårt syfte är att stödja medlemmarna och deras anhöriga. Vårt mål är att ta emot och föra ut information om Hepatit C virus, samt att våra medlemmar skall få mer kunskap om sin sjukdom.

Hur blir man medlem och vad kostar det?
Din anmälan till att bli medlem kan Du göra antingen via vår hemsida, e-post eller per telefon. Årsavgiften är för närvarande 150 kr.

Vissa informations källor uppger att en del naturläkemedel minskar stressen i levern vid Hepatit C. Vilka rekommenderar ni och vart kan jag vända mig för att få tag i dessa?
Vi föreslår att Du söker information om alternativmedicin eller medicinalväxter via någon sökmotor på Internet eller vänder Dig till ett bibliotek. Av kommersiella skäl, vill vi inte hänvisa till någon specifik handlare.

Jag vill bli av med mitt Hepatit C virus, finns det någon behandling?
Kontakta Din infektionsklinik för att diskutera en eventuell behandling.

frågor och svar om hepatit c